Kreditvärdighet

HÅKNÄS SKOGSFÖRÄDLING & ENTREPENAD AB


Vi firar 25 år
TRÄVAROR & BYGGVAROR ÖVRIGA PRODUKTER BASTU MONAKO - BASTU FUNKIS BASTU TILLBEHÖR BASTU TILLBEHÖR
1 2 3 4
Content Slider For Wordpress by WOWSlider.com v2.0


Bastustugor färdiga för leverans

Vi har i dagsläget fyra st bastustugor färdiga för omgående leverans:

 Original utförande

Funkisbastu med relax 5,50

Utvändigt mått; 2,72 x 5,50
Höjd; 2,45
Bastudelens invändiga mått; 2,47x2,21
Relaxavdelningens invändiga mått; 2,47x2,99
Isolering i väggarna, 45 mm. Bastufolie invändigt och vindpapp utsida.
Golv och tak har 120 mm isolering.
I bastudelen sitter det 3 st pvc isolerglasfönster med härdglas.
Relaxdelen har tre stora härliga fönster. Dessa även i pvc men här är det bara vanliga isolerglasfönster.
Ingång på gavel i relaxdelen.
Bastudörr i bronsfärgat glas mellan de två avdelningarna.
Takbeläggning; Svart TRP 20
Till och frånluftsventil i bastudel.
Inslag av ek i taklister.
60 cm liggvänliga lavar i Asp.
Plastmatta med avlopp i bastudel.
Bastun är förberedd för vedeldat aggregat, men det är inga problem att sätta in ett elaggregat istället.
I relaxen har vi satt en panel, Timellpanel, liggande på långsidan och stående på kortsidan. Panelen har en rå klyvyta.
Relaxavdelningen går även att inreda till gästrum.

Pris i detta utförande exkl. aggregat 82 940 kr.

Förslag på kaminer som passar i denna bastu
Kaminpaket med Harvia M3;
masterboard skiva, golvskyddsplåt, kamin M3,
skyddsvägg hel wl450, isolerad skorstenstartpaket whp 1 500 och whp 500.
Pris monterat och klart med Harvia M3; 99 440kr.

Kaminpaket med Harvia Legend 150; masterboard skiva, golvskyddsplåt, kamin Legend 150,skyddsvägg Legend svart 2 st, isolerad skorstenstartpaket whp 1 500 och whp 500.
Pris monterat och klart med Legend 150;
103 140 kr.

Denna bastu är byggd med godkända säkerhetsavstånd till brännbart material och godkänd för byggnadslov.Original utförande

Bastu stuga med relax 2,48x4,65

Utvändigt mått; 2,48 x 4,65
Höjd; 2,45
Bastuns mått; 2,20x2,30
Relaxavdelningens mått; 2,30x2,30
Isolering; 45 mm i väggar, 125 mm i taket och golv.
Som väggbeklädnad i relaxen har vi använt spontad slät panel i gran.
I bastudelen har vi två st fondväggar i blånad pärlspont.
I taket sitter även där panel i gran.
Som yttertakbeklädnad har vi TRP 20 0,5 mm svart.

I bastudelen finns två st 60 cm breda sitt lavar i asp.
Ryggstöd och raster.
Tre st fönster. Ett liggande på gaveln och två stående på långsidan.
Fönstren i bastudelen är vita underhållsfria PVC fönster med tempererat säkerhetsglas enkom till basturum. 2/B/2(1,0w/m2k)
Bastudörren i bronsfärgat säkerhets glas.
Vi har även plastmatta med golvbrunn i bastudelen.
Till och frånluftsventiler.

I relaxavdelning har vi ett stående fönster på gaveln, även de i vitt underhållsfritt PVC. Detta fönster är inget säkerhetsglas men ett isolerglas med värde 1,1w/m2k.
På denna bastu sitter ett vitt skjutglaspart som passar till de vita fönstren.
Partiet är i säkerhetsglas och går att låsa.
I denna bastu har vi även satt vårt elpaket.
Där ingår två st uttag, brytare, fördraget för belysning ute och ljusslang under bastulavar.

Bastun är i grundutförande byggd för vedeldat aggregat, men det är inga problem att byta till ett elaggregat.

Relaxavdelningen går även att inreda till gästrum.

Pris grundutförande exkl. aggregat 84 900 kr.

Pris med kaminpaket Harrvia M3;
masterboard skiva, golvskyddsplåt, kamin M3, skyddsvägg hel wl450, isolerad skorstenstartpaket whp 1 500 och whp 500.
Pris monterat och klart; 101 400 kr
Lägger man till vattenvärmare blir priset monterat och klart; 103 900kr.

Bastustugan byggs med godkända säkerhetsavstånd till brännbart material och godkänd för byggnadslov.
Stugan är byggd inomhus i varmbonade lokaler och byggd av norrlänskt kvalitetsvirke.

Original utförande


Bastu stuga 2,48x5,50

Utvändigt mått; 2,48 x 5,50
Höjd; 2,50
Bastudelens invändiga mått; 2,31x2,20
Relaxavdelningens invändiga mått; 2,31x3,04
Denna bastustuga har 45 mm isolering i väggar, 125 mm isolering i tak och golv.
Inslag av ek i taklister.
5 st PVC fönster.
Två st vita tvåglas isoler PVC fönster i relaxavdelningen.
Även skjutglaspartiet, som är i säkerhetsglas och låsbart, är vitt.

Tre st vita fönstren i bastudelen som är underhållsfria PVC fönster med tempererat säkerhetsglas enkom till basturum. 2/B/2(1,0w/m2k)
Ett liggande fönster på gavel och två stående fram.
Bastudörr i bronsfärgat glas.
Till och frånluftsventil i bastudel.
Två st lavar i asp
Plastmatta och golvbrunn i bastudel.

Takbeläggning; Svart TRP 20

Även i denna bastu har vi satt vårt elpaket.
Där ingår två st uttag, brytare, fördraget för belysning ute och ljusslang under bastulavar.

Bastun är förberedd för vedeldat aggregat, men det är inga problem att sätta in ett elaggregat istället.
Relaxavdelningen går även att inreda till gästrum.

Pris i detta utförande exkl. aggregat 90 900 kr.

Förslag på kaminer som passar i denna bastu
Kaminpaket med Harvia M3;
masterboard skiva, golvskyddsplåt, kamin M3,
skyddsvägg hel wl450, isolerad skorstenstartpaket whp 1 500 och whp 500.
Pris monterat och klart med Harvia M3; 107 400 kr.
Kaminpaket med Harvia Legend 150; masterboard skiva, golvskyddsplåt, kamin Legend 150,skyddsvägg Legend svart 2 st, isolerad skorstenstartpaket whp 1 500 och whp 500.
Pris monterat och klart med Legend 150;
111 100 kr.

Denna bastu är byggd med godkända säkerhetsavstånd till brännbart material och godkänd för byggnadslov.
Bastu stuga

Utvändigt mått; 2,48 x 2,48
Höjd; 2,70
Sittlavar i Asp
Isolerade väggar
Byggd för vedeldat aggregat
Går att få ink. ved/el aggregat eller annat utförande så som
fler eller större fönster, glasdörr, belysning, dekorraster, ryggstöd mm.

Pris grundutförande exkl. aggregat 31 900 kr.

Komplett med kaminpaket Harvia M3 ;
masterboard skiva, golvskyddsplåt, kamin M3,
skyddsvägg hel wl450, isolerad skorstenstartpaket whp 1 500 och whp 500.
Pris monterat och klart; 47 400 kr.


Denna bastu är byggd med godkända säkerhetsavstånd till brännbart material och godkänd för byggnadslov..